Invictus

JÜRI ASARI ÕIGUSBÜROO

Asutatud 1996

Loe büroost Uuri teenuseid
oigusburoo

Õigusbüroo Invictus

Õigusbüroo Invictus asutati 1996 aastal

law-books

Õigusbüroo Invictus – see on pikaajaline töökogemus, kõrge professionaalsus ja kvaliteet mis  kõnnib moodsa ajastuga käsikäes.

Meie tegutseme aktiivselt juriidiliste teenuste turul alates aastast 1996 ja osutame kvalifitseeritud õigusabi nii äriühingutele kui ka füüsilistele isikutele.

Meie büroo juristid suhtuvad tõsiselt klientide probleemidesse ja töötavad põstitatud eesmärkide saavutamise nimel täieliku pühendumusega.

Osutatavate juriidiliste teenuste  lai valik võimaldab edukat kauakestvat koostööd, mis omakorda tagab juriidilise toe organisatsioonidele ja ettevõtetele kõige erinevamatest tegevusvaldkondadest. Meie klientide hulgas on ehitus-, tootmis-, transpordi-, hulgikaubandus-, teenindus- ning turismiettevõtteid, haridusasutusi ja korterühistuid. Igaühele neist pakutakse optimaalseid koostöövõimalusi.

Pakume füüsilistele isikutele juriidilist tuge era-, lepingu-, pärimis-, haldus- ja kriminaalõigusega seotud probleemide lahendamisel. Suurema osa tööst moodustab õigusabi osutamine perekonnaõigusega seotud probleemide lahendamisel (sh lahutused, ühisvara jagamine, elatise väljamõistmine, lapse hooldusõiguse ja lapsega suhtlemiskorra määramine).

Meil on pikaajaline esindamiskogemus kohtutes, töövaidluskomisjonides, üürikomisjonides ning tarbijaõigusi puudutavates vaidlustes.

Büroo töötajad teevad koostööd meediaga ja vastavad ajalehtedes ja ajakirjades lugejate küsimustele.

juri-asari

Büroo asutajad ja töötajad

Jüri Asari – õigusbüroo asutaja ja juhataja

Jüri Asari

Jüri Asari

Jüri Asari sündis Tartus 1955 aastal.

1977 aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduse erialal.

Alates 1996 aastast on õigusbüroo Invictus ainuomanik ja juhatuse liige.

Tegeleb pidevalt teadusliku ja pedagoogilise tööga, on avaldanud perioodikas üle 800 artikli.

Valdab vabalt nii eesti kui ka vene keelt, tegeleb erialase enesetäiendamisega. Omab suurt kohtus esinemise kogemust ja teadmisi reaalmajanduse alal.

Nõustab võla-, äri-, perekonna-, pärimis-, korporatiiv-, töö-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkondades. On hea suhtleja ja läbirääkija.

Juristide Liidu liige.

Abielus. Temal on kaks täiskasvanud last.

Ljubov Asari

Ljubov Asari

Ljubov Asari – büroo kaasasutaja

Lõpetas Leningradi Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna.

Alates 1996 aktiivselt osaleb firma tegevuses, tegeleb pedagoogilise tööga, omab hulgalisi publikatsioone perioodikas.

Valdab eesti-, vene- ja inglise keelt.

teenused

Teenused

Esindamine kohtus

Meie töötajad pakuvad esindusteenuseid nii kohtu- kui ka muude vaidluste lahendamisel. Esindus hõlmab menetlusdokumentide koostamist, läbirääkimiste ja kirjavahetuse pidamist, konsultatsioone klientidega, esindamist kohtuistungitel ning muid vajalikke õigusabiga seonduvaid teenuseid. Esinduse tasu ühes kohtuastmes sõltub asja keerulisusest ja hind määratakse poolte kokkuleppel.

Dokumentide koostamine

Osutame abi erinevate juriidiliste dokumentide, sealhulgas lepingute, avalduste, põhikirjade ja pretensioonide koostamisel. Iga dokument koostatakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega, arvestades kliendi soove ja vajadusi. Teenuse eest arvestatakse tasu reaalse ajakulu alusel, tunnitasu on 120 eurot (koos käibemaksuga).

Teenused juriidilistele isikutele

Õigusbüroo Invictus pakub juriidilistele isikutele erinevaid koostöövõimalusi korporatiivlepingu alusel. Lepinguga määratakse kindlaks tundide arv, mida klient ostab büroolt igakuiselt. Sõltuvalt ettevõtte eripärast pakutakse optimaalset lepinguliste teenuste paketti, mis on orienteeritud konkreetse kliendi vajadustele. Selline koostöövorm tagab isikustatud lähenemise küsimuste lahendamisele, mis sealjuures on kliendi jaoks tulemuslikum, efektiivsem ning soodsam. Teenuse eest arvestatakse tasu faktilise ajakulu alusel, tunnitasu on 120 eurot (koos käibemaksuga). Juhul, kui ostetavate teenuste maht ületab viis tundi kuus, määravad pooled tunnihinna kokkuleppel.

Konsultatsioonid

Meie büroo osutab klientidele ka professionaalse konsulteerimise teenuseid. Teenus on kättesaadaval nii büroos, kui ka Skype’i vahendusel. Videokonsultatsiooni saamiseks on vaja eelnevalt tasuda 50 eurot pangaarvele EE882200221002168648, Jüri Asari õigusbüroo Invictus, Swedbank, selgitusega “konsultatsioon”. Konsultatsioone büroos tasustatakse kohapeal, hind on 50 eurot (koos käibemaksuga) iga alustatud poole tunni eest.

asukoht

Asukoht – Büroo 83 hoone

Tartu mnt 83-305, Tallinn 10115

Ühistransport:  Trammid 2 ja 4 peatus Lubja, buss 54 peatus Sossimägi ja buss 2 peatus Bussijaam.

Võta ühendust